Stanislaw Porczyk
specjalista psychiatra

Nietypowe dolegliwości somatyczne mogą być depresją albo lękiem panicznym

Niejedna osoba bezskutecznie szukająca pomocy w swoich dolegliwościach, nieraz po wykonaniu szeregu badań i konsultacji, słyszy wreszcie od lekarza opinię: „Pani/Pana objawy mogą mieć podłoże psychiczne”. Co to znaczy i kiedy takie stwierdzenie może być uzasadnione?

Odpowiedź nie jest prosta.

Zacznijmy od tego jakie schorzenia, których leczeniem zajmuje się lekarz psychiatra (nieraz we współpracy z psychologiem) mogą się wiązać z trudnymi do zrozumienia i zakwalifikowania objawami somatycznymi. Objawami, które powodują, że chora osoba „chodzi od lekarza do lekarza”. Są to przede wszystkim depresja i lęk paniczny a rzadziej jeszcze inne zaburzenia jak dysmorfofobia, nerwica lękowa, hipochondria albo tzw. ból psychogenny.

Objawów somatycznych, które mogą tu wchodzić w grę jest bardzo wiele i żadna ich lista nie może być kompletna. Mogą to być zwłaszcza:

Trzeba podkreślić, że wszystkie te objawy mogą być przejawem istotnej choroby somatycznej stąd potrzeba rzetelnej diagnostyki jest oczywista. Tego rodzaju objawy mogą jednak wynikać także z psychologicznie uwarunkowanego przemęczenia, przewlekłego stresu lub życiowego kryzysu. Bardzo często jest to coś więcej niż wyczerpanie, stres i kryzys, a mianowicie stan depresji albo lęku panicznego. Jak to jednak rozróżnić? Tego nie da się prosto powiedzieć, po prostu trzeba to pozostawić specjaliście a niejednokrotnie - w takich niejasnych „somatycznych” przypadkach - nawet kilku specjalistom z różnych dziedzin medycyny, którzy dobrze gdyby się ze sobą mogli skontaktować. Powiedzmy tylko ogólnie, że tym, co każe rozważyć, czy w rzeczywistości nie mamy do czynienia z depresją, lękiem panicznym lub pokrewnymi zaburzeniami, poza występowaniem konkretnych objawów, są następujące okoliczności:

Badania i praktyka lekarska pokazują, że depresja i lęk paniczny są schorzeniami, które są rozpoznawane ze znacznym opóźnieniem, a u niektórych osób nie dochodzi do postawienia prawidłowego rozpoznania (stąd bywają leczone z rozpoznaniem innej choroby).

Stanisław Porczyk
Copyright © 2010 Stanislaw Porczyk, Warszawa